Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 38
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
48/B/2018 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa studni głębinowej dz. nr 8/1 w miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław Osoba fizyczna
46/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja na udzielenie zezwolenia na usunięcie: 9 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: (8) 136 cm, (10) 120 cm, (12) 153 cm, (13) 110 cm, (14) 143 cm, (15) 143 cm, (16) 164 cm, (17) 141 cm, (18) 154 cm, rosnących na terenie ogródków działkowych "MALWA", dz. 85/8, obręb Sikorowo, gm. Inowrocław, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW "MALWA"
45/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwolająca na usunięcie: 11 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: (8) 136 cm,(9) 67 cm, (10) 120 cm, (11) 70 cm, (12) 153 cm, (13) 110 cm, (14) 143 cm, (15) 143 cm, (16) 164 cm, (17) 141 cm, (18) 154 cm, rosnących na terenie ogródków działkowych "MALWA", dz. 85/8, obręb Sikorowo, gm. Inowrocław, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW "MALWA"
43/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew gatunku topola berlińska o obwodzie pni: 3 szt. po 170 cm, 2 szt. po 150 cm oraz 120 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 39, obręb Marcinkowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
42/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 150 cm, 100 cm, 150 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 24/8. obręb Latkowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
40/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 70 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 210/5, obręb Łojewo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
39/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 2 drzew gatunku świerk pospolity o obwodzie pni 70 cm i 100 cm oraz drzewa gatunku wiąz pospolity o obwodzie pnia 150 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 9, obręb Jacewo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
38/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 10 drzewa gatunku topola berlińska i topola biała o obwodach pni: 180 cm, 240 cm, 220 cm, 240 cm, 125 cm, 270 cm, 110 cm, 100 cm, 115 cm, 130 cm oraz 50 m2 krzewów głóg i czarny bez, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 6, obręb Olszewice, gm. Inowrocław. Osoba fizyczna
36/B/2018 Zobacz szczegóły postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- kruszywa naturalnego, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, z terenu działki o numerze ewidencyjnym 211/8 i części działki o nr ewid. 211/3 zlokalizowanych w miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław "TRANSPOL" KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński
35/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 122, obręb Piotrkowice, gm. Inowrocław; drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 110 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 124/1, obręb Piotrkowice, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 38
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!