Znaleziono : 10
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
10/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 11 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 180 cm (X1), 205 cm (X2), 190 cm (1), 185 cm (2), 185 cm (3), 140 cm (4), 180 cm (5), 225 cm (6), 205 cm (7), 210 cm (8) i 235 cm (9), rosnących w pasie drogi powiatowej nr 252 relacji Szarlej-Karczyn-Dulsk, dz. 51, obręb Trzaski; 5 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 210 cm (10), 135 cm (11), 210 cm (12), 115 cm (13) oraz 205 cm (14), rosnących w pasie drogi powiatowej nr 252 relacji Szarlej-Karczyn- Dulsk, dz. 20, obręb Dulsk oraz 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 180 cm (15) i 185 cm (16) rosnących w pasie drogi powiatowej nr 252 relacji Szarlej-Karczyn-Dulsk, dz. 35, obręb Góra - własność Skarb Państwa. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
9/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwolająca na usunięcie 1 drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 125 cm (7) oraz 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 240 cm (1) i 250 cm (2) rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2545 C relacji Inowrocław - Jacewo _ Ośniszczewko, dz. 92/3, obręb Jacewo -własność Skarb Państwa.Decyzja zezwolająca na usunięcie: 4 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 245 cm (3), 215 cm (4), 155 cm (5) i 245 cm (6), rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2545 C relacji Inowrocław - Jaceo - Ośniszczewko, dz. 102, obręb Olszewice- własność Skarb Państwa. Decyzja zezwolająca na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 275 cm (X), rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2567 C relacji Inowrocław - Sikorowo - Dulsk, obręb Sikorowo, dz. 118/3 - własność Skarb Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
8/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 200 cm każde, rosnących na terenie nieruchomości znaczonej nr 118 oraz 2 drzew gatunku wierzba krucha obwodach pni 200 cm każde, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 45, obręb Piotrkowice, gmina Inowrocław Osoba fizyczna
7/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie: 75 cm (1), 72 cm (2), 80 cm (3) 74 cm (9), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 124/4, obręb Sławęcinek, gmina Inowrocław Osoba fizyczna
6/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie : 4 drzew gatunku topola biała o obwodach pni 142 cm (6), 224 cm (7), 198 cm (8), 160 cm rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska-Inowrocław, miejscowość Cieślin (dz. ew. 67 - właściciel Województwo Kujawsko-Pomorskie. Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 190 cm(10) i 209 cm (11) rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska-Inowrocław, miejscowość Kruśliwiec ( dz.ew. 20/1 - właściciel Skarb Państwa) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
5/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 320 cm (1), 302 cm (2), 280 cm (3), 265 cm (4), rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 252 relacji Inowrocław-Rózinowo (dz.ew. 4, obręb Łąkocin, właściciel Województwo Kujawsko-Pomorskie. Decyzja zezwaljąca na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 90 cm (5) rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej 252 relacji Inowrocław-Rózinowo (dz. ew. 17, obręb Pławinek - właściciel Województwo Kujawsko -Pomorskie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
4/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 63 cm, obręb Gnojno, gmina Inowrocław SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZCHOSŁAWICE" Wierzchosławice 25
3/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja - pozwolenie na wycinkę 2 drzew gatunku klon polny o obwodach pni 195 cm (2) i 255 cm (3), rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 400 relacji Więcławice-Latkowo (dz. 20, obręb Latkowo) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich Inowrocław
2/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja - pozwolenie na wycinkę drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 79/11, obręb Borkowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
1/B/2018 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie studni głębinowej na działce oznaczonej nr133/1 Jaksice. Osoba fizyczna
Znaleziono : 10
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!