Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 78
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
79/B/2019 Zobacz szczegóły Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o numerze ewidencyjnym 212/2 obręb geodezyjny Batkowo, gmina Inowrocław” Alsol Sp. z o.o. Toruń
78/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 190 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 127, obręb Batkowo oraz 2 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 230 cm i 270 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 125, obręb Batkowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
77/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 170 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 7/4, obręb Łąkocinwydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 170 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 7/4, obręb Łąkocin Osoba fizyczna
76/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 170 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 7/4, obręb Łąkocin Osoba fizyczna
75/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa infrastruktury technicznej do trzech otworów eksploatacyjnych G-45,G-46 i G-47 w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w miejscowości Góra, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie" Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO", Sp. akcyjna
74/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury technicznej do trzech otworów eksploatacyjnych G-45,G-46 i G-47 w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w miejscowości Góra, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie" Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO", Sp. akcyjna
73/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja umarzająca dla postepowania mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 73 położonej w miejscowości Batkowo, obręb ewidencyjny Batkowo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie" PVE 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bydgoszcz
72/B/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 100/2 zlokalizowanej w Kłopocie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie CMP Spółka zo.o. Kłopot
71/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury technicznej do trzech otworów eksploatacyjnych G-45,G-46 i G-47 w Kopalni Soli i Podziemnym Magazynie Ropy i Paliw w miejscowości Góra, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie" Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO"
70/B/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowego systemu kompostowania bioodpadów wraz z infrastrukturą realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 206/9 położonej w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie GRUPA PRODUCENTÓW AGROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cieślin
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 78
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!