Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 47
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
80/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwolająca na usunięcie:5 drzew gatunku świerk kłujący o obwodach pni: 64 cm (1), 69 cm (2), 57 cm (3), 86 cm (4), 71 cm (5); drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 254 cm (6); 15 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 76 cm (7), 117 cm (29), 113 cm (30), 45 cm (31), 46 cm (32), 45 cm (33), 121 cm (34), 68 cm (35), 68 cm (36), 115 cm (37), 87 cm (38), 67 cm (39), 73 cm (40), 94 cm (42), 100 cm (43), dwupniowa 50 cm i 45 cm (41); drzewa gatunku śliwa dwupniowa: 43 cm i 57 cm (8); 9 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 255 cm (9), 223 cm (11), 227 cm (15), 244 cm (16), 187 cm (18), 144 cm (21), 182 cm (22), 145 cm (23), 130 cm (24), 6 drzew gatunku topola berlińska dwupniowa o obwodach pni: 140 cm i 133 cm (10), 143 cm i 160 cm (12), 148 cm i 196cm (13), 150 cm i 159 cm (14), 138 cm i 150 cm (17), 192 cm i 116 cm (19), trzypniowa: 140 cm,155 cm i 188 cm (20); 2 drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni: 158 cm (25), 127 cm (26), dwupniowy: 138 cm i 174 cm (27), rosnących na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/4 obręb Latkowo. 2. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 6 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 368 cm (1), 326 cm (2), 325 cm (3), 275 cm (4), 285 cm (5), 265 cm (14); 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 115 cm (15), rosnących na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 151/5, obręb Łojewo. 3. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 4 drzew gatunku wierzba biała o obwodach pni: 155 cm (6), 129 cm (8), 162 cm (10), 190 cm (13), 2 drzewa dwupniowe: 196 cm i 89 cm (7), 180 cm i 166 cm (11), trzypniowa: 235 cm, 180 cm i 190 cm (12), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 152/6, obręb Łojewo. 4. Udzielić zezwolenia na usunięcie: drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 217 cm (16); 20 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 380 cm (17), 260 cm (18), 146 cm (19), 204 cm (20), 129 cm (21), 162 cm (22), 112 cm (23), 188 cm (24), 161 cm (25), 185 cm (26), 182 cm (27), 238 cm (28), 214 cm (29), 164 cm (30), 161 cm (32), 142 cm (33), 202 cm (34), 190 cm (35), 193 cm (36), 150 cm (37), dwupniowa: 123 cm i 124 cm (31), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 117/6, obręb Łojewo. 5. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 15 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 118 cm (38), 190 cm (39), 262 cm (40), 186 cm (41), 136 cm (42), 141 cm (43), 139 cm (44), 95 cm (45), 177 cm (46), 113 cm (47), 202 cm (48), 233 cm (49), 195 cm (50), 260 cm (51), 300 cm (52), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 124/4, obręb Łojewo. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy Bydgoszcz
79/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły dwupienny o obwodzie pni: 115 cm i 100 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4/4, obręb Cieślin, gm. Inowrocław. Osoba fizyczna
78/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnący na terenie nieruchomości oznaczonej nr 53/2, obręb Orłowo, gm. Inowrocław. Osoba fizyczna
75/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska i biała o obwodach pni: 122 cm (1), 175 cm (2), 152 cm (3), 150 cm (4), 140 cm (5), 150 cm (11); 2 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 168 cm (6) i 57 cm (7); 2 drzew gatunku sosna zwyczajna pni: 78 c gatunku jarząb pospolity o obwodzie pni: 75 cm (12), 60 cm (13), 74 cm (14), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 49/2, obręb Góra, gm. Inowrocław Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.
74/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 212 cm, rosnącego w pasie drogi gminnej, dz.ew. 10, obręb Balin, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, własność Skarb Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz
71/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 13 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni: 105 cm, 77 cm, 60 cm, 115 cm, 94 cm, 71 cm, 76 cm, 91 cm, 79 cm, 99 cm, 90 cm, 95 cm, 99 cm, rosnących na terenie nieruchomości ozn. nr 152/12, obręb Tupadły, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
70/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie 200 m2 krzewów różnogatunkowych, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym nr 45, obręb Trzaski; 300 m2 krzewów różnogatunkowych, rosnących na terenie nieruchomości ozn. nr ewid. 28, obręb Pławinek, (rów melioracji szczegółowej - własność Skarb Państwa) Gminna Spółka Wodna Inowrocław
61/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 4 drzew gatunku klon jesionolistny, o obwodzie pni 170 cm, 175 cm, 180 cm, 180 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 206/20, obręb Cieślin, gmina Inowrocław. Osoba fizyczna
59/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja zezwalająca na usunięcie: 6 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: (1) 295 cm, (2) 215 cm, (3) 170 cm, (4) 175 cm, (5) 170 cm, (6) 230 cm, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2541 C relacji Balczewo-Dziennice, dz. 26, obręb Dziennice, własność Skarb Państwa. Zarząd Dróg Powiatowych Inowrocław
48/B/2018 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa studni głębinowej dz. nr 8/1 w miejscowości Orłowo, gmina Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 47
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!