Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
13/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wniosek na wycinkę drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 240 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 8, obręb Żalinowo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
12/B/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:budowa elektrowni fotowoltaicznej "Turzany 2 " składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 208 i 209, obręb Turzany, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
11/B/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na terenie działki oznaczonej numerem 14/10, obręb Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
10/B/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2, obręb geodezyjny Marulewy, gmina Inowrocław, powiat Inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
9/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 200 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 164/6, obręb Jaksice, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
8/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia: 220 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 37/68,obręb Latkowo, gm. Inowrocław Pracownia Architektoniczna "ARBUS" Sp. z o.o.
7/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia (1) 310 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558 C relacji Janikowo - Tupadły, dz. 94, obręb Tupadły; drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia (2) 300 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2558 C relacji Janikowo - Tupadły, dz. 22/1, obręb Krusza Zamkowa; drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia (3) 275 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2556 C relacji Piotrkowice - Krusza Zamkowa, dz. 88, obręb Krusza Zamkowa , własność Powiatu Inowrocławskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
6/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na terenie działki o numerze ewidencyjnym 37/61 położonej w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław, powiat Inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie A.Malicka-Jóźwiak, R. Malicki s.c. Latkowo
5/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzania odpadów ma teremnie działki o numerze ewidencyjnym 37/61 położonej w Latkowie, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie A.Malicka-Jóźwiak, R. Malicki s.c. Latkowo
4/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektorowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 59/2 położonej w obrębie geodezyjnym Marulewy, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsk-pomorskie Osoba fizyczna
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!