Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 56
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
57/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- przetwarzanie odpadów budowlanych INOPLANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sójkowo 9
56/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przetwarzanie odpadów budowlanych INOPLANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sójkowo 9
55/B/2019 Zobacz szczegóły Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakupu i montażu 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie” ON-ZIN Aldona Zitzman Piotrkowice 10
53/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
52/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
51/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
50/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
49/B/2019 Zobacz szczegóły Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
48/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 240 cm, 310 cm, 175 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 21, obręb Balczewo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
47/B/2019 Zobacz szczegóły Postanowienie podejmujące z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 100/2 w miejscowości Kłopot CMP Spółka zo.o. Kłopot
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 56
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!