Znaleziono : 10
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
21/B/2024
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Tupadły o mocy do 6 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji, na działkach o nr ewid. 193,194, w obrębie Tupadły 1, gmina Inowrocław Zobacz szczegóły
Błażej Brasse Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki
20/B/2024
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Tupadły o mocy do 6 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji, na działkach o nr ewid. 193,194 w obrębie Tupadły 1, gmina Inowrocław" Zobacz szczegóły
Błażej Brasse Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki
19/B/2024
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na dz. nr 18/6 w miejscowości Pławin (obręb Pławin 0034) gmina Inowrocław, pow. inowrocławski oraz nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej na powierzchni ok. 2,3 ha (obręb Pławin 0034: dz.18/6 -2,3 ha z wydajnością Q=25 m3/h Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
18/B/2024
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o nazwie „FARMA FOTOWOLTAICZNA KŁOPOT-MOC DO 1 MW.” realizowanej na działce o numerze ewid. 14/6 położonej w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
17/B/2024
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Słońsko) o łącznej mocy do 12 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 175/2, 176/4 oraz 171/2, 176/3 obręb: Słońsko gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Energiequelle Sp. z o.o.
14/B/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 160 cm rosnącego na dz. o nr ew. 328/7, obręb Sikorowo Zobacz szczegóły
Agromet Gopło sp. z o.o. Sikorowo 41
10/B/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew gatunku topola o obwodach pni: 136 cm, 180 cm, 129 cm, 151 cm, 134 cm, 151 cm, 180 cm rosnących na dz. o nr ew. 168/2, obręb Batkowo Zobacz szczegóły
Kowalewski Zbigniew
7/B/2024
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na części działki ewid. numer 4/12, 9/6, 9/9, 12/52 obręb Pławinek, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” Zobacz szczegóły
E&W Sp.zo.o. Projekt Sp.k.
6/B/2024
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
5/B/2024
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 147 i 146 w obrębie Orłowo, gmina Inowrocław Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
Znaleziono : 10
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!