Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
36/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Jaronty ZP.6721.10.2016 Wójt Gminy Inowrocław
35/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sławęcinek ZP.6721.12.2016 Wójt Gminy Inowrocław
34/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 97 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1, obręb Krusza Zamkowa Osoba fizyczna
33/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Jaronty ZP.6721.10.2016 Wójt Gminy Inowrocław
32/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław PP.6721.14.2017 Wójt Gminy Inowrocław
31/B/2019 Zobacz szczegóły Uzyskanie opinii dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław PP.6721.14.2017 Wójt Gminy Inowrocław
30/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 135 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/1, obręb Tupadły Osoba fizyczna
29/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 163/1 położonej w miejscowości Jaksice, obręb ewidencyjny Jaksice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
28/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja - wydanie pozwolenia na usunięcie 9 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: 195 cm, 242 cm, 192 cm, 111 cm, 350 cm, 148 cm, 68 cm, 140 cm, 70 cm; 8 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 240 cm, 83 cm, 184 cm, 187 cm, 125 cm, 280 cm, 251 cm, 110 cm oraz 2 drzew gatunku grab pospolity o obwodach pni: 180 cm i 100 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 194 cm, obręb Tupadły, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
27/B/2019 Zobacz szczegóły postanowienie zawieszające dot. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni głębinowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/18, obręb Słońsko, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!