Znaleziono : 10
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
12/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
10/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Kłopot w kierunku ul. Orłowskiej w Inowrocławiu Wójt Gminy Inowrocław
9/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Jacewo Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
8/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Dokumentacja sporządzona na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania Wójt Gminy Inowrocław
6/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
5/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
4/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław ZP.6721.6.2016 Wójt Gminy Inowrocław
3/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sławęcinek Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Sławęcinek Wójt Gminy Inowrocław
2/F/2019 Zobacz szczegóły Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Góra, Łojewo, Sikorowo, Tupadły, Krusza Zamkowa i Krusza Podlotowa w gminie Inowrocław Wójt Gminy Inowrocław
1/F/2019 Zobacz szczegóły Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Kłopot w kierunku ul. Orłowskiej w Inowrocławiu Wójt Gminy Inowrocław
Znaleziono : 10
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!