Znaleziono : 9
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
9/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko PP.6721.9.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów ewidencyjnych Miechowice i Marulewy, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
8/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko WPP.6721.4.2022 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pławin, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
7/F/2023
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pławin, gmina Inowrocław WPP.6721.4.2022 Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
6/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko WPP.6721.12.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
5/F/2023
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
4/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko znak sprawy: PP.6720.1.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
3/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko ZP.6721.16.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
2/F/2023
Prognoza oddziaływania na środowisko WPP.6721.11.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo – wschodniej części obrębu Kłopot, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
1/F/2023
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo – wschodniej części obrębu Kłopot, gmina Inowrocław. Zobacz szczegóły
Wójt Gminy Inowrocław
Znaleziono : 9
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!