Znaleziono : 6
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
6/C/2023
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów ewidencyjnych Miechowice i Marulewy, gmina Inowrocław. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów ewidencyjnych Miechowice i Marulewy, gmina Inowrocław. PP.6721.9.2019 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
5/C/2023
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pławin, gmina Inowrocław WPP.6721.4.2022 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pławin, gmina Inowrocław WPP.6721.4.2022 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
4/C/2023
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Cieślin, gmina Inowrocław WPP.6721.12.2021 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
3/C/2023
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław, znak sprawy: PP.6720.1.2019 Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław, znak sprawy: PP.6720.1.2019 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
2/C/2023
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części miejscowości Witowy i Karczyn Wieś ZP.6721.13.2016 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
1/C/2023
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo – wschodniej części obrębu Kłopot, gmina Inowrocław WPP.6721.11.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo – wschodniej części obrębu Kłopot, gmina Inowrocław WPP.6721.11.2021 Zobacz szczegóły
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
Znaleziono : 6
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!