Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 46
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
60/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 6 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 168 cm, 172 cm, 178 cm, 182 cm, 179 cm i 180 cm, rosnących na terenie nieruchomości nr 26/1, obręb Orłowo Osoba fizyczna
59/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 7 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 80 cm, 51 cm, 81 cm, 90 cm, 60 cm, 70 c,m i 94 cm; drzewa gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 97 cm oraz drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 68 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 338, obręb Osoba fizyczna
58/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę 4 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 300 cm (1), 235 cm (2), 250 cm (3) i 215 cm (4), rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2545C relacji Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko, dz. 92/1, obręb Jacewo Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
57/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku topola robusta o obwodach pni 260 cm i 265 cm; 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 124 cm i 120 cm orz 22,474 m2 krzewów gatunku liguster pospolity, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/12, obręb Sławęcinek Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Bydgoszczy
53/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie:5 drzew gatunku świerk kłujący o obwodach pni: 64 cm (1), 69 cm (2), 57 cm (3), 86 cm (4), 71 cm (5); drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 254 cm (6); 15 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 76 cm (7), 117 cm (29), 113 cm (30), 45 cm (31), 46 cm (32), 45 cm (33), 121 cm (34), 68 cm (35), 68 cm (36), 115 cm (37), 87 cm (38), 67 cm (39), 73 cm (40), 94 cm (42), 100 cm (43), dwupniowa 50 cm i 45 cm (41); drzewa gatunku śliwa dwupniowa: 43 cm i 57 cm (8); 9 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 255 cm (9), 223 cm (11), 227 cm (15), 244 cm (16), 187 cm (18), 144 cm (21), 182 cm (22), 145 cm (23), 130 cm (24), 6 drzew gatunku topola berlińska dwupniowa o obwodach pni: 140 cm i 133 cm (10), 143 cm i 160 cm (12), 148 cm i 196cm (13), 150 cm i 159 cm (14), 138 cm i 150 cm (17), 192 cm i 116 cm (19), trzypniowa: 140 cm,155 cm i 188 cm (20); 2 drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni: 158 cm (25), 127 cm (26), dwupniowy: 138 cm i 174 cm (27), rosnących na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/4 obręb Latkowo. 2. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 6 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 368 cm (1), 326 cm (2), 325 cm (3), 275 cm (4), 285 cm (5), 265 cm (14); 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 115 cm (15), rosnących na terenie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 151/5, obręb Łojewo. 3. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 4 drzew gatunku wierzba biała o obwodach pni: 155 cm (6), 129 cm (8), 162 cm (10), 190 cm (13), 2 drzewa dwupniowe: 196 cm i 89 cm (7), 180 cm i 166 cm (11), trzypniowa: 235 cm, 180 cm i 190 cm (12), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 152/6, obręb Łojewo. 4. Udzielić zezwolenia na usunięcie: drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 217 cm (16); 20 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 380 cm (17), 260 cm (18), 146 cm (19), 204 cm (20), 129 cm (21), 162 cm (22), 112 cm (23), 188 cm (24), 161 cm (25), 185 cm (26), 182 cm (27), 238 cm (28), 214 cm (29), 164 cm (30), 161 cm (32), 142 cm (33), 202 cm (34), 190 cm (35), 193 cm (36), 150 cm (37), dwupniowa: 123 cm i 124 cm (31), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 117/6, obręb Łojewo. 5. Udzielić zezwolenia na usunięcie: 15 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 118 cm (38), 190 cm (39), 262 cm (40), 186 cm (41), 136 cm (42), 141 cm (43), 139 cm (44), 95 cm (45), 177 cm (46), 113 cm (47), 202 cm (48), 233 cm (49), 195 cm (50), 260 cm (51), 300 cm (52), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 124/4, obręb Łojewo. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy Bydgoszcz
52/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły dwupienny o obwodzie pni: 115 cm i 100 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4/4, obręb Cieślin, gm. Inowrocław. Osoba fizyczna
51/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnący na terenie nieruchomości oznaczonej nr 53/2, obręb Orłowo, gm. Inowrocław. Osoba fizyczna
50/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska i biała o obwodach pni: 122 cm (1), 175 cm (2), 152 cm (3), 150 cm (4), 140 cm (5), 150 cm (11); 2 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 168 cm (6) i 57 cm (7); 2 drzew gatunku sosna zwyczajna pni: 78 c gatunku jarząb pospolity o obwodzie pni: 75 cm (12), 60 cm (13), 74 cm (14), rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 49/2, obręb Góra, gm. Inowrocław Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.
49/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 212 cm, rosnącego w pasie drogi gminnej, dz.ew. 10, obręb Balin, będącej w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, własność Skarb Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz
46/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek na udzielenie zezwolenia na usunięcie: 13 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni: 105 cm, 77 cm, 60 cm, 115 cm, 94 cm, 71 cm, 76 cm, 91 cm, 79 cm, 99 cm, 90 cm, 95 cm, 99 cm, rosnących na terenie nieruchomości ozn. nr 152/12, obręb Tupadły, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 46
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!