Znaleziono : 9
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
21/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „Budowa studni głębinowej na dz. nr 273/2 w miejscowości Łojewo (obręb Łojewo 0024) gmina Inowrocław, pow. inowrocławski służącej do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej na dz. ewid. 273/1, 273/2 w miejscowości Łojewo (obręb Łojewo 0024) gmina Inowrocław, pow. inowrocławski ” Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
16/A/2024
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew, tj. 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 310 cm, 3 drzew gatunku modrzew o obwodach pni: 47 cm (60 cm na wys. 5 cm), 50 cm, 40 cm (63 cm na wys. 5 cm), 1 dwupiennego drzewa gatunku wierzba o obwodach pni: 288+215 cm, 2 drzew gatunku sosna o obwodach pni: 75 cm i 78 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55, obręb Trzaski oraz 6 drzew gatunku topola o obwodach pni: 128 cm, 145 cm, 172 cm, 150 cm, 148 cm i 115 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 9, obręb Trzaski, gm. Inowrocław. Zobacz szczegóły
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
11/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych tj. otworu studziennego nr 1 N ujęciu wód podziemnych do nawodnień upraw rolnych w miejscowości Radłówek, działka nr 17/3, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie." Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
10/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa studni głębinowej na dz. nr 117/7 w miejscowości Sławęcinek (obręb Sławęcinek 0038) gmina Inowrocław, pow. inowrocławski służącej do nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni szpulowej." Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
9/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie urządzenie umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 93,0 m o wydajności do Q= 30,0 m3/h projektowanym w miejscowości Balin gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowania wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Balin oraz Słońsko, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie." Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
8/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji cukierniczej o halę produkcyjno- cukierniczej o halę produkcyjno-magazynową przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewid. 51/18 położonej w miejscowości Latkowo, obręb 0022 Latkowo, gmina Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie” Zobacz szczegóły
Barbara Luijckx
4/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o nazwie „FARMA FOTOWOLTAICZNA KŁOPOT-MOC DO 1 MW.” realizowanej na działce o numerze ewid. 14/6 położonej w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
3/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 10/5 w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Zobacz szczegóły
WORDARMS Sp.z o.o.
2/A/2024
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów na terenie działki o nr ewid. 10/5 w miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Zobacz szczegóły
LORID Sp.zo.o.
Znaleziono : 9
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!