Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 57
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
76/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę 6 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 74 cm, 138 cm, 44 cm, 140 cm, 78 cm i 162 cm; 4 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 175 cm, 146 cm, 116 cm i 102 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 165 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 67, położonej w miejscowości Orłowo, gm. Inowrocław Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej Oorłowo 44
75/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 340 cm oraz drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 170 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/4, obręb Sławęcinek Osoba fizyczna
74/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 220 cm, 230 cm, 235 cm, 240 cm, 235 cm, 225 cm, 207 cm, 240 cm, 195 cm, 232 cm, 234 cm, 211 cm, 190 cm, 310 cm, 206 cm, 140 cm, 192 cm, 154 cm,261 cm, 175 cm, 201 cm, 183 cm, 180 cm i 187 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerm ewidencyjnym 26/43, obręb Jaksiczki Osoba fizyczna
71/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia (1) 210 cm, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2556C relacji Piotrkowice - Krusza Podlotowa, dz. 88, obręb Krusza Zamkowa; 2 drzew gatunku robina akacjowa o obwodach pni: (2) 250 cm, (3) 245 cm, rosnących w ppasie drogi powiatowej nr 2566C relacji Inowrocław - Marulewy; 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: (4) 275 cm, (5) 265 cm oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia (6)185 cm, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2518 C relacji Czyste - Inowrocław, dz. 53/1 (drzewa 4,5), obręb Gnojno oraz dz. 53/3 (drzewo nr 6), obręb Gnojno Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
70/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku klon polny o obwodach pni 188 cm i 167 cm oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 9 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144, położonej w miejscowości Jaksice oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 203 cm i drzewa gatunku klon polny o obwodzie pnia 204 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/, obręb Jaksice Parafia Rzymsko-Katolicka p/wezw. Św. Marcina BPA Jaksice
69/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 380 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ew. 54, obręb Jaksiczki Osoba fizyczna
68/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Wójta Gminy Inowrocław, znak GOŚ.II.6131.106.7.2017.2018 z dnia 26 października 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
67/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Wójta Gminy Inowrocław, znak GOŚ.II.6131.108.10,2017.2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
65/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę 6 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni 270 cm, 262 cm, 250 cm, 202 cm, 197 cm i 170 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 36, obręb Krusza Zamkowa Osoba fizyczna
64/A/2018 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 81, obręb Słońsko, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 57
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!