Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 30
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
30/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 240 cm, 310 cm, 175 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 21, obręb Balczewo, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
29/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie: 8 drzew gatunku wiąz pospolity o obwodach pni: 140 cm (3), 106 cm 7), 86 cm (24), 77 cm (28), 80 cm (30), 95 cm (32), 64 cm (37), 90 cm (43), dwupienne: 60 cm i 85 cm (4); 6 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 200 cm (1), 130 cm (17), 185 cm (17.1), 170 cm (41), 170 cm (42), 160 cm (53); 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 85 cm (9), 78 cm (21), 80 cm (38), 110 cm (40), 68 cm (44); 2 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni: 165 cm (39), 195 cm (35) oraz 2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 135 cm (18), 78 cm (19), rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2535 C relacji Słońsko - Gąski, dz. 84/1, obręb Słońsko, własność Skarbu Państwa; 40 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 206 cm (55), 155 cm (56), 210 cm (57), 260 cm (58), 265 cm (59), 215 cm (60), 200 cm (61), 150 cm (62), 220 cm (63), 120 cm (65), 245 cm (67), 210 cm (68), 255 cm (72), 248 cm (74), 240 cm (75), 260 cm (76), 225 cm (79), 240 cm (80), 265 cm (83), 155 cm (89.2), 250 cm (90), 225 cm (91), 155 cm (92), 185 cm (93), 230 cm (94), 165 cm (95), 300 cm (99), 166 cm (103), 320 cm (104), 280 cm (105), 205 cm (106), 220 cm (107), 260 cm (108), 220 cm (110), 210 cm (111), 273 cm (114), 240 cm (118), 243 cm (119), 275 cm (1212); 4 drzew gatunku wierzba biała o obwodach pni: 280 cm (69), 260 cm (70), 280 cm (69), 260 cm (70), 280 cm (71), 265 cm (81); 3 drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni: 60 cm (100), 140 cm (102), 145 cm (116); 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 90 cm (97), 90 cm (109); drzewa gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia 225 cm (89.1); drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm (54); drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 180 cm (96); drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia: 85 cm (98), drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia: 136 cm (113), drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 148 cm (112), rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2535 C relacji Słońsko-Gąski, na dz. 84/2, obręb Słońsko, własność Skarbu Państwa. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
28/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na posadowieniu 12 sztuk zbiorników na propan ciekły o pojemności 6400 dm 3 każdy na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 45/1 położonej w miejscowości Jacewo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie AGRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jacewo
27/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w podziale na 3 etapy- 3x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 11/2, 12/7, 12/8, obręb geodezyjny Trzaski, gmina inowrocław PV 130 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa
26/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Turzany na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 126, 127, 128, 129,gmina Inowrocław Osoba fizyczna
25/A/2019 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Montaż paneli fotowoltaicznych dachowych o łącznej mocy 39,9 kW, zakup i montaż 8 maszyn do obierania cebuli realizowanego na działce o numerze ewidencyjny 140 położonej w miejscowości Piotrkowice, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie Osoba fizyczna
24/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 97 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 111/1, obręb Krusza Zamkowa Osoba fizyczna
23/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 135 cm, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 273/1, obręb Tupadły Osoba fizyczna
22/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 9 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni: 195 cm, 242 cm, 192 cm, 111 cm, 350 cm, 148 cm, 68 cm, 140 cm, 70 cm; 8 drzew gatunku topola berlińska o obwodach pni: 240 cm, 83 cm, 184 cm, 187 cm, 125 cm, 280 cm, 251 cm, 110 cm oraz 2 drzew gatunku grab pospolity o obwodach pni: 180 cm i 100 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 194 cm, obręb Tupadły, gm. Inowrocław Osoba fizyczna
21/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 105 cm i 73 cm,2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni każde po 70 cm oraz drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 50 cm, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/2, obręb Jacewo gm. Inowrocław Osoba fizyczna
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 30
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!